Na punësoni në faqen tuaj

Stafi jonë ofron Web Design me cmime shumë të volitshme në bazë të faqës që dëshironi të ndërtoni.

Tarifa fillon nga 25000(dyqind e pesëdhjetë mijë (LEK) me të vjetrat) që përfshin Design, hosting dhe domain për 1 vit.

Na kontaktoni në email adresën teknologji1al@gmail.com .