Pinterest ridizajnohet, ngjan së shumti me Instagram

Madje Pinterest rekomandon llogaritë që duhet të ndiqni në rreshta horizontalë të futur mes postimeve siç bën Instagram.Lançuar për herë të parë në muajin Mars, kohështrirja e miqve në Pinterest ishte një hapësirë e dedikuar ku përdoruesit mund të ndiqnin postimet e të tjerëve.

Sot kjo kohështrirje u ridizajnuar duke hequr formatin me shumë imazhe në favor së një dizajni me një kolonë të vetme e cila ju kujton Instagramin.

Madje Pinterest rekomandon llogaritë që duhet të ndiqni në rreshta horizontalë të futur mes postimeve siç bën Instagram.Lançuar për herë të parë në muajin Mars, kohështrirja e miqve në Pinterest ishte një hapësirë e dedikuar ku përdoruesit mund të ndiqnin postimet e të tjerëve.

Sot kjo kohështrirje u ridizajnuar duke hequr formatin me shumë imazhe në favor së një dizajni me një kolonë të vetme e cila ju kujton Instagramin.

Madje Pinterest rekomandon llogaritë që duhet të ndiqni në rreshta horizontalë të futur mes postimeve siç bën Instagram.